fbpx
29 Jul, 2021
Text Size

Ny korlederuddannelse i Aarhus

 

Korlederstafet nr. 4Ved studiestart august 2012 så en ny kandidatuddannelse i klassisk korledelse dagens lys på Det Jyske Musikkonservatorium, Aarhus.
 Lektor i korledelse ved DJM, Carsten Seyer-Hansen, fortæller her om uddannelsen og erfaringerne efter det første år.

Da konservatorierne i Aalborg og Aarhus fusionerede for tre år siden fandtes der en velfungerende korledelsesuddannelse på adressen i Aalborg. Med fusioneringen blev det muligt igen at udbyde korledelse også i Aarhus, og hovederne blev lagt i blød hos vi tre hovedfagslærere i Aarhus/Aalborg og en ledelse, som ønskede at profilere korledelsesfaget på Det Jyske Musikkonservatorium, for at finde den optimale løsning på dette. En rum tid arbejdede vi med tanken om at etablere uddannelser på begge adresser, men endte – som så ofte i vores verden ikke mindst dikteret af den økonomiske virkelighed – med at bygge en ny uddannelse op i Aarhus, medtagende mange gode erfaringer fra Aalborg samt den gevinst for uddannelsen det er, at blive bosat i en by med et levende korliv på bredde- såvel som på eliteplanet.
Indgangsreplikken til vores forhandlinger med ledelsen om en ny uddannelse var ”Man uddanner ikke gode pianister på et Hornung & Møller klaver. Hvis vi vil have en attraktiv uddannelse i korledelse, skal vi have mulighed for at etablere et ordentligt instrument”. Som sagt, så gjort. Efter mange, lange snakke lykkedes det os at skabe økonomi til at ansætte 16 lønnede sangere i 2 timer/undervisningsuge, og dette ensemble – Det Jyske Musikkonservatoriums Vokalensemble – er rygraden i uddannelsen. Der sidder hver torsdag 16 dygtige, lønnede korsangere og arbejder for at give de studerende en enestående praktik.


Uddannelsens opbygning.
Uddannelsen er en to-årig kandidatudannelse. Dvs. at ansøgere til uddannelsen skal have en bacheloruddannelse fra et konservatorium eller musikvidenskabeligt institut, eller kunne dokumentere tilsvarende uddannelsesniveau. Der er berammet plads til ca. to studerende pr. årgang samt evt. solistklassestuderende og Erasmus-udvekslingsstuderende. På 1. årgang går der to studerende, mens der til næste studieår er optaget endnu én + en optagelsessøgende til solistklassen.
Fagviften på uddannelsen er selvsagt centreret om direktion. Studiet er et fuldtidsstudie, men da potentielle studerende på studiet forventeligt vil være ældre/mere etablerede i musiklivet end en gennemsnitlig konservatoriestuderende, og samtidig skal have muligheder for at passe egne ensembler udenfor konservatoriet og operere med en stor mængde forberedelsestid tilstræbes det at lægge undervisningen på to (i visse tilfælde tre) dage.
I løbet af uddannelsen skal den studerende igennem følgende fagvifte:
1. Korledelse
2. Ensembleledelse
3. Teori
4. Sang
5. Fonetik/sprog
6. Teoretisk pædagogik
7. Entreprenørskab
8. Kandidatprojekt
9. Endvidere råder den enkelte studerende over en mindre pulje timer, som kan bruges til at styrke særlige behov hos den enkelte studerende; partiturspil, arrangement, hørelære mv.

Faget korledelse læses dels som individuel vejledning, dels som metodik på klassen, hvor de studerende spiller for hinanden, mens der dirigeres og studeres repertoire. Den almindelige arbejdsform i faget er
torsdag: 1) Metodik/forberedelse af repertoire til vokalensemble, 2) vokalensemble og fredag 3) evaluering af vokalensemble samt oplæg til næste uges vokalensemble.
Undervisningen løber over alle fire semestre. Hvert semester afsluttes med en semesterkoncert, hvor de studerende dirigerer DJMs vokalensemble. Den faste undervisning suppleres med mesterkurser og punktpraktik. I næste uge er de studerende fx på besøg hos DR-vokalensemblet en dag.
Der undervises i ensembleledelse i første tre semestre på uddannelsen. De første to semestre samlæses med kirkemusikere på videregående niveau, og består dels af metodik dels af praktik med medstuderende sangere og instrumentalister. Fokus i faget er på samspillet mellem instrumenter og stemmer. Eksamensrepertoiret efter 3. semester har omfang som en Bachkantate med kor, solister og ensemble.
Teorifaget er en samlebetegnelse for musikteori, arrangement, hørelære, (kor)musikhistorie og opførelsespraksis, og løber over alle fire semestre. Der eksamineres i arrangement og opførelsespraksis.
I sang undervises populært sagt i ”sang for dirigenter”. Dvs. at der er fokus på stemmedannelse og opsyngningsøvelser mv.
Fonetik er et mindre attestfag, hvor de studerende introduceres til fonetisk transskription og basale udtaleregler for tysk, fransk, engelsk, italiensk og latin.
I teoretisk pædagogik får den studerende (på hold med resten af konservatoriets kandidatstuderende) indføring i musikpædagogiks praksis og teori arbejde samt musikpædagogisk udviklings- og forskningsarbejde, Kandidatprojektet
Som fællesfag undervises tillige i entreprenørskab, som handler om bl.a. projektledelse, fundraisning og kendskab til musikbranchen nationalt og internationalt.
Kandidatprojektet på DJM er kendetegnet ved en stor grad af valgfrihed for den enkelte studerende. Udgangspunktet er selvsagt hovedfagsområdet, men konkret kan projektet munde ud i alt fra en korfestival, en masterclass, en cd-indspilning, en dirigentkonkurrence, en koncertturné, pædagogisk materiale eller hvad den studerende i samråd med vejleder vælger at kaste sig over.
Pt. findes på DJM kun uddannelser i klassisk korledelse på kandidat- og solistniveau. Det er vores mål at skabe mulighed for også at udbyde en bacheloruddannelse i faget.
De studerende undervises i korledelse af DJMs faste lærerteam i faget, Søren K. Hansen, Søren Birch og Carsten Seyer-Hansen samt i resten af fagviften af en række interne og eksterne lærere.
Den fulde studieplan for studiet kan læses på http://www.musikkons.dk/index.php?id=1035

Kategori: Korlederstafet