fbpx
26 Sep, 2022
Text Size

Korlederens håndværk - Korlederseminar, Indhold og tilmelding

ks2021
 
Korlederseminar 2021
1. - 3. okt. Roskilde

Roskilde Gymnasium
Domkirkepladsen
4000 Roskilde

Fredag d. 1. okt. kl 15.00 (Indtjek fra kl.14.00) -
Søndag d. 3. okt. kl. 15.30
 
Velkommen til Korlederseminar 2021. 
Danske Korledere (DKL) inviterer foreningens medlemmer og andre interesserede til nogle spændende dage.
Gå til:
 
-----
 
Deltagergebyr - ekskl. logi.
Gebyret er 1.600 DKK
Tilmelding senest den 20. september.
 
Rabatter
Hvis du er medlem af Danske Korledere eller en af de andre nordiske korlederforeninger opnår du rabat, hvis du tilmelder dig tidligt.
Ved tilmelding senest den 12. sep. får du 800 DKK i rabat og betaler blot 800 DKK
 
Studerende 
Er du studerende og medlem af Danske Korledere kan du få en klækkelig rabat, hvis du tilmelder dig senest den 12. sep. Sæt kryds ved studerende på tilmeldingsblanketten, og deltagergebyret er på 400 DKK. (Efter den. 12. sep. er prisen 800 DKK)
I deltagergebyret indgår alle koncerter, seminarier, workshops, samt følgende måltider:
Fredag: Aftensmad
Lørdag: Frokost og Aftensmad
Søndag: Frokost
samt kaffe/te, frugt og kage, for- og eftermiddage.
 
Logi - Du skal selv sørge for logi. Herunder ser du en række mulige steder i selve Roskilde, dertil kommer også nogle Bed&Breakfast, du selv må søge frem til. 
Derudover er det nemt at komme indad mod København, hvor der på strækningen, f.eks. Høje Taastrup også er overnatningsmuligheder. 
 
 

         Tilmelding sker via denne --> onlineblanket

Tilmeldingen er bindende.
Ved afmelding senest 8 dage før seminaret, opkræves et gebyr på 400 DKK 
Sker afmelding mindre end 8 dage før seminaret, opkræves 75 % af af den samlede pris, dog således at sker afmelding senere end 2 dage før seminaret, betales der fuld pris.
Afmelding ved sygdom mindre end 8 dage før seminaret skal følges af lægeerklæring, hvorefter der kan refunderes 75% af den samlede pris.
 
English
The Danish Choral Directors Association invite all Nordic choral directors to the Danish Choral Conductor Seminar at Aarhus Efterskole. The main language will be Danish.
Please register via the link above.

 
Korlederens håndværk
 

Korlederens håndværk - både musikalsk og ledelsesmæssigt skal vi som korledere stille med en vifte af kunnen, viden, talent og menneskekundskab, som er en schweizerkniv (af de store) værdig. Derfor dækker årets tema over række forskellige vinkler.

Metodik, kompostion og arrangering, rettigheder og meget mere.

Velkommen til Korlederseminar 2020.
 

 
Mød de medvirkende workshopholdere, dirigenter og ensembler
Forbehold for ændringer
 
Conductors's Toolbox - Workshop
Jesper Holm
Jesper Holm 
Skal pop- og jazz kor dirigeres?
En workshop om innovativ korledelse med fokus på direktionsteknik.
Jesper Holm har for nylig udgivet en ny App på engelsk med undervisningmateriale i direktionsteknik og indstuderingsteknik.
Jesper vil beskrive, vise og fortælle om indholdet i den nye App og om “De 5 fokusområder” og vil også inddrage kursusdeltagerne, så vi på egen krop kan fornemme ideerne og resultaterne af “Dirigentens værktøjskasse”.
 
Jesper Holm er uddannet i både klassisk og rytmisk korledelse på DKDM i København.
Studieadjunkt på Det Jyske Musikkonservatorium i rytmisk korledelse og ensemblesang.
Gæstelærer ved NORD Universitetet i Norge, Codarts University i Holland, samt Sibelius Academy i Finland.
Leder af vokaljazz ensemblet Touché.

 

Musica Ficta - Koncert
Bo Holten, dir.
 
Musica Ficta
 
Christian 3. (r.1533-59) var ligeså musikbegejstret som sin sønnesøn, Christian 4.
Vi har været så heldige her i Danmark at Det Kgl. Kantoris stemmebøger fra 1540’erne er bevaret, så vi kan se hvilken musik der blev fremført i den periode hvor tankerne om en omfattende udvidelse af kongeslottet Kronborg tog fart. Disse tanker blev først for alvor ført ud i livet af Fredrik 2., men var på vej i århundredets første halvdel, hvor der allerede har været et levende musikliv herhjemme. Ligesom i alle andre europæiske musikoverleveringer fra 1500-tallets første halvdel troner især Josquin des Prez (ca. 1455-1521) som det helt store navn. Så i hele den periode hvor tankerne om Kronborgs udvidelse og siden dets faktiske udbygning har Josquin des Prez’ musik været en dominerende faktor i musiklivet, og har ikke mindst ofte været fremført her, fremgår det klart af Det Kgl. Kantoris stemmebøger.
 
Musica Ficta bestående af:
Christine Nonbo og Ann-Christin Ingels, sopraner
Eva Wöllinger og Daniel Carlsson, alter
Josef Hamber og Tobias Aabye dam, tenorer
Lauritz Jakob Thomsen og Jakob Soelberg, barytoner
Rasmus Kure, bas
Andreas Arend, lut
Bo Holten, dirigent
 
 

Musikkens indflydelse på hjernen - foredrag
Anne Gersdorff Korsgaard, neurolog
 
Anne Gersdorff Korsgaard
Der findes nu sikker evidens for, at musik har en modulerende indflydelse på hjernen og positiv indflydelse på mange sygdomme, hvilket gælder både musiklytning sang og dans.
Musikken øger således hjernens plasticitet, hvilket vil sige, at der dannes nye nerveceller, hvilket er mest udtalt ved musikstimulation i ung alder helt præcist bedst før 7- årsalderen, men der kan stadig ses øget plasticitet helt op i seniet, hvilket blandt andet har stor betydning for ældres evne til at bevare retorikken trods omkringliggende støj, hvilket er en evne, der normalt reduceres jo ældre man bliver.
Desuden øger musikken mængden af positive signalstoffer, hvilket igen har stor betydning for søvn-humør-motorik-kognition ( konc. hukommelse indlæring) reduktion af smerte samt samhørighedsfølelse.
Der vil i forbindelse med foredraget blive nævnt de sygdomme, der bedres ved musikstimulation og specielt fokuseres på musikkens indflydelse på parkinsonpatient med vægten lagt på korsang.
I forbindelse med foredraget vil deltagerne også få en nøje beskrivelse af, hvad parkinson er for en sygdom, hvilke symptomer patienterne oplever, hvilke symptomer, der er mest hæmmende i hverdagen og hvilke der er mest påvirkelige af musikstimulation, samt hvad korlederne skal tage specielt hensyn til.
 

Hvorfor kor og Parkinson? - foredrag
Christian Ditlev Reventlow, formand for Parkinsonforeningen Fyns Kreds
 
Christian Ditlev Reventlow
Hvis jeg skal gøre lidt mere ud af det, så handler det for parkinsonpatienter om, at 90% af de personer, der rammes af parkinson i deres sygdomsforløb, med tiden oplever alvorlig forringet stemmekvalitet. Stemmen bliver svag og utydelig. Det bliver derfor tiltagende svært at kommunikere, selv med de nærmeste. Og så starter den onde spiral. Når du ikke kan kommunikere og gøre dig forståelig, så mister du selvværd og oplever måske, at ægtefællen bliver irriteret og at du selv trækker dig. At du ikke er en del af det sociale fællesskab. Det er dét vi gerne vil modvirke ved at give parkinsonpatienter mulighed for gennem korsang – dels først og fremmest at få trænet deres stemmefunktion, men sekundært også at være en del af et livsbekræftende socialt fællesskab, som man jo netop er, når man synger i kor. Vi har i Parkinsonforeningen på Fyn – i et tæt og godt samarbejde med Ann Dybdal Eriksen - erfaret, at det kan nytte. At vores medlemmer blev mere udadvendte og glade, idet mange af dem selv oplevede, at de blev bedre til at kommunikere. Derfor….
Vores mål har derfor været – og det har heldigvis vist sig muligt – at der rundt i landet etableres kor målrettet patienter med Parkinson i lighed med kor for andre patientgrupper, fx KOL-patienter mv. Der er behov for grundlæggende viden om Parkinsons sygdom for de involverede korledere – herunder om de typiske symptomer, man kan opleve hos kordeltagerne. Hvilke helt nødvendige hensyn, der skal tages. Der er tilsvarende behov for viden om, hvilke øvelser der virker, netop for denne målgruppe. Det er dét det planlagte kursusforløb i november vil give Jer mulighed for at lære mere om.
 

Nivå Musiklaugs Kor - workshop
Jesper Holm, korleder
 
Nivaa Musiklaugs Kor
 
Jesper Holm er et kendt navn i korledersammenhæng og har tidligere lavet workshop for Danske Korledere med vokaljazzensemblet Touché.
Nu er Jesper Holm blevet inviteret til at holde workshop om Conducter’s Toolbox App og i den forbindelse vise, hvordan han bruger sin metodik, når han arbejder med amatørkor.
Derfor har vi bedt Jesper om at tage Nivå Musiklaugs Kor med, som han har været leder af i 3 år.
Jesper siger:
“ Som underviser på konservatoriet i Aalborg, har jeg længe haft lyst til at arbejde med et kor, der er ligesom mine studerendes kor, så jeg har kunnet afprøve metodik og få erfaringer og derudfra bedre være i stand til at vejlede de studerende.
I arbejdet med amatørkor får jeg udfordringer med både at tillempe arrangementer, udvikle indstuderingsmetodik samt spille og dirigere samtidig, da det meste behøver støtteklaver. Arbejdet med Nivå Musiklaugs Kor har også givet mig inspiration til den del i min app, der hedder Piano and Score. Hvor meget skal man spille? Hvordan reducerer man på en nem måde så man har overskud til koret? Harmonianalyse og forståelse. Teknikker, jeg også anvender i mit arbejde med indstudering af klassisk musik, hvor jeg forøvrigt også bruger en masse af de rytme- og harmoniværktøjer, vi normalt bruger i indstudering af pop- og jazzkor”.

 


Korimprovisation - Workshop
Håkon Daniel Nystedt, Norge
Håkon Daniel Nystedt, Fotograf: Joakim Rostom 
Håkon Daniel Nystedt har siden 2005 været kunstnerisk leder for Oslo Kammerkor, og har derudover freelanceaktivitet som orkester- og operadirigent. Oslo Kammerkor er internationalt anerkendt for deres nyskabende arbejde med folkemusik. Koret har optrådt over hele verden, og har sunget i Carnegie Hall, New York i 2015 og 2017.
 
I udviklingen af repertoire og ved koncertene med Oslo Kammerkor, bruges improvisation i stor stil. Håkon Nystedt vil på dette seminar lede improvisationssessions, og de deltagende vil inviteres til at improvisere i kor og i mindre grupper.
 
 

Det er vigtigt at gi' melodisk liv til ledsagestemmerne - et foredrag om korarrangement og korkomposition
Per Drud Nielsen
  Per Drud Nielsen
Da jeg for mange år siden lærte koralharmonisering på musikuddannelsen på Århus Universitet, var en af de mange regler, at hver enkelt stemme skulle bevæge sig den kortest mulige vej fra akkord til akkord. Sådan var og er trafikreglerne for stemmeføringen i den traditionelle koralstil. Når jeg i dag laver korsatser, er mine kriterier nogle helt andre – først og fremmest at gi’ melodisk liv ikke kun til melodistemmen, men også til ledsagestemmerne. Der er (mindst) tre veje til denne livgivning, og mit foredrag vil beskrive netop disse veje. Som ’demoer’ vil jeg inddrage mine arrangementer af en håndfuld lettiske folkeviser og mine kompositioner over tekster af Suzanne Brøgger og Inger Christensen.
På et mere anekdotisk plan vil jeg fortælle den muntre historie om, hvad der for godt 20 år siden flyttede mig fra (kun) at arrangere til (også) at komponere.
 
   

Det Fynske Kammerkor - Koncert
Alice Granum, dir.
 
Det Fynske Kammerkor
 
Fin, nærmest transparent, homogen og smidig er nogle af de adjektiver som ofte anvendes om Det Fynske Kammerkors klang. Og netop klangdyrkelse har været central i de 31 år koret har eksisteret.
Den karakteristiske klang skyldes ikke mindst dirigenten Alice Granum.
I hendes kyndige hænder formidles musik og tekst ukunstlet, let og legende.
Dette har gjort DFK efterspurgt i både ind- og udland.
Koret har en omfattende koncertvirksomhed og har tillige udgivet en række velanmeldte cd’er.
Koncerten vil byde på en blandet buket musik især dansk kormusik.
 
 

Høst Vocals - Koncert
Høst Vocals
Mød fire kvinder, som tager kvindekvartettens udtryk til hisnende højder og udfordrende dybder.
De arbejder ud fra den nordiske instrumentale folk, men låner klang og harmonik fra bulgarsk kvindekor og jazz. Det er råt, rytmisk avanceret - og rørende smukt.
Høst Vocals: Lene Høst, Liv Vester, Maja Freese, Filippa Westerberg.
 
"Dynamisk, groovy og nøgent udleverende." (Emma Björling, Kongero, Lyy m.fl.)

"Der er en rå urkraft i det de laver som gør, at de skiller sig ud fra mange andre vokalensembler på en fed måde." (Roar Amundsen, Songcrafter Music, Vocal Line)

https://hoestvocals.dk
 

En komponists værksted - Foredrag
Lil Lacy
Lil Lacey, fotograf Lars Just 
Lil Lacy er en dansk/amerikansk komponist og musiker. Hun er uddannet BA i sang på Rytmisk Musikkonservatorium (2007-2010) og i Voice Embodiment ved Anne Rosing (2011-2013) og sidst som komponist på Det Jyske Musikkonservatorium KA og solist (2016-2020).
Derudover har hun startet Projekt Respiration, som er en teater- og musikforening der afsøger åndedrættet i mødet mellem kunst og videnskab (www.projektrespiration.dk) og medvirket i og skabt musik til en række forskellige værker, forestillinger, film og performances.
Hun har udviklet en nysgerrighed for både improvisation og komposition i forskellige kreative kollaborationer og en lang række af kunstneriske projekter. og er modtager af Léonie Sonnings Talentpris 2020.

Lacy har komponeret, arrangeret og indspillet musik til forskellige koncerter og performances bl.a. kammeroperaen One world above, another below, 45' (2019), den stedspecifikke koncert for kor og strygere Concert for a Space and Time (2019), danseforestillingen For Ever Four Seasons, 70' (2019), produceret og instrueret af Jon R. Skulberg og Convoi Exceptionnel, multikanalsværket komponeret for accordion solist, sinfonietta, interviewede stemmer og manipulerede reallyde: you're somehow connected, 90' (2020), det gagaku-inspirerede værk Sakura, 14’ (2021) til Ensemble MidtVest og Esbjerg Ensemble og senest værket Aliento del mar, 8' (2021), for accordeon solist Bjarke Mogensen og symfoniorkester. Hun har spillet koncerter og fået sin musik opført i Europa, USA, Mexico, Australien og Japan og har udgivet flere anmelderroste og prisvindende albums med forskellige ensembler.
 
På korlederseminaret vil Lil Lacy fortælle lidt om hendes baggrund og erfaring som sanger, eksperimenterende cellist, musiker og komponist indenfor flere forskellige genrer af musik og tværkunstneriske samarbejder og projekter.
 
Følgende værker præsenteres:
One world above, another below (2019 - 2020) (for solo sopran, koreografi, elektronik og ensemble) - med lyd og film eksempler
Concert for a Space and Time (2019) (for kor og strygere) - med lyd og film eksempler
CRAWL CRAWL CRAWL (2021) (for 12 stemer i en svømmehal) - work in progress
Der vil blive delt inspirationer, perspektiver og erfaringer omkring at skrive for og arbejde med stemmer.
Og derudover er det muligt dykke ned i afsøgning af stemmen som hun bl.a. har arbejdet med siden 2010 som en del af den eksperimenterende vokalkvartet Valby Vokalgruppe.
 
For mere info se www.lillacy.dk
 
   

ENSEMBLE EDGE - Koncert
Ensemble Edge
ENSEMBLE EDGE har, siden det blev stiftet i 2016, specialiseret sig i at fremføre ny musik af høj kvalitet og altid på kant med den gængse forventning til et klassisk kor. Repertoiret spænder bredt fra nykomponerede værker for kor og cello til jazz og elektronisk musik. Kunstnerisk er ensemblet optaget af, hvordan den klassiske korklang kan forenes med andre tværæstetiske genrer og dermed bidrage til utraditionelle og inkluderende koncertoplevelser, der alle er udviklet på baggrund af ensemblets grundlæggende vision om at nå ud til andre og nye publikumsgrupper.
 
I denne koncert opfører ensemblet amerikanske komponist David Lang’s prisvindende værk “the little match girl passion” for kor og slagtøj efter H.C. Andersens eventyr “Den Lille Pige Med Svovlstikkerne”. Hertil vises Mette Skovs smukke animationer, der fungerer som levende stemningsbilleder på en skærm over eller bag koret. Det er Mette’s unikke sans og forståelse for børns fantasi, der er med til at forstærke publikums oplevelse af eventyrets handlingsforløb og David Lang’s enkle og forunderlige tonesprog. Animationerne bliver tilpasset musikken live af vores videotekniker, Klavs Kehlet fra Kehlet Video.
 
 

Korlederseminar 2021 støttes af

statenskunstfond logo red RGB


 
Kategori: 2021