fbpx
29 Jul, 2021
Text Size

Korleder søges

  

Søger dit kor ny dirigent?korflokfarve

Danske Korledere tilbyder gratis, at kor, der søger ny dirigent, kan få bragt et stillingsopslag på vores hjemmeside.

Nogle retningslinjer der skal overholdes vedr. opslag:
  • Følgende skal fremgå af annoncen: Øvedag, tidspunkt, antal prøver om året, ca. antal koncerter, at jobbet er aflønnet, samt hvorledes jobbet aflønnes. (Ex. via aftenskole, musikskole, kirke eller efter forhandling)
  • I bedes melde tilbage, når stillingen er besat.
  • Opdatering af nye annoncer foregår ca. en gang om måneden. Derfor skal I sørge for at være i god tid, når I indsender en annonce, og det er en god idé ikke at have for kort en ansøgningsfrist.

Annoncen skal indsendes som vedhæftet tekst- eller pdf-fil.

Send annonce til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Ret til redigering forbeholdes.

 

Stillingsopslag


Vivildkoret

Vivildkoret søger korleder og er hjemmehørende på adressen Søndermarksvej 43, Vivild, 8961 Allingåbro.
Koret har ved udgangen af maj 2021 ca. 40 korsangere fordelt på 4 stemmer.
Korets repertoire har været danske og engelske sange/salmer, popsange, nordiske sange.
Koret øver fra september til maj med 13 gange i efterår og 13 gange i forår + 2 – 4 koncerter pr år.
Øveaften er mandage fra 19 – 21.30.
Løn i henhold til overenskomst indenfor aftenskoleområdet.
Stillingen ønskes besat primo september 2021.
Yderligere information kan fås på www.vivildkoret.dk
Interesserede kan henvende sig til Kirsten Bjerg, tlf. 2546 2433 eller på messenger,

28. jun.   


Korup Koret - Odense

Læs annoncen her.

28. jun.   


Vindingekoret

Vi er et lille landsbykor som for tiden er trestemmigt. Vi er en flok sangglade og socialt indstillede mennesker, som nyder at mødes om musikken, og lige nu mangler vi en korleder fra sæsonstart 1. september 2021. Vi starter sæsonen mandag den 6. september.
Vi er organiseret som en interessegruppe under Vindinge Kulturcenter, som er en social og kulturel forening, der samler næsten hele Vindinges befolkning til fællesspisning, kulturelle arrangementer og i interessefællesskaber på tværs af alder og køn.
Vi har gennem årene sunget et blandet repertoire med både klassisk, salmer, danske sange, viser og rytmisk musik. Vi har et lille repertoireudvalg, som i samarbejde med korlederen sammensætter repertoiret. Det vil være en fordel, hvis du også er pianist.
 
Vi holder ca. 2 koncerter pr. år, herunder en julekoncert i vores lokale kirke i Vindinge uden for Roskilde.
Antal øvegange pr. halvår er ca. 13.
Aflønning som honorar pr. øvegang samt kørepenge efter statens lave takst.
Vi øver mandage mellem 19.00 og 21.30 i musiklokalet på Vindinge Skole lige uden for Roskilde.
 
Er du interesseret? Kontakt Susanne Nerup Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller 28597960.

28. jun.   


Unoderne  -  København

Unoderne består af 24 sangglade medlemmer, nogenlunde jævnt fordelt på køn og fire stemmegrupper. Vi er et kor, der gerne vil udfordres, blive dygtigere og lære nyt. Vi har et alsidigt repertoire af rytmiske sange: pop, rock, jazz i gode arrangementer, men også gerne klassiske ting og viser i rytmiske arrangementer.
Vi går til kor for at mærke glæden ved at synge i et sjovt og givende fællesskab, som udvikler os både musikalsk og menneskeligt. Det er vigtigt for os, at vi har en positiv og imødekommende stemning.
Vi er en frivillig forening med en bestyrelse, der tager sig af økonomien og praktikken omkring koret, sådan at korlederen kan fokusere sine kræfter på det musikalske. Vi lægger vægt på, at der er et godt samarbejde mellem korleder og bestyrelse. Sammen med korlederen laver vi hvert år en plan for korets aktiviteter: korprøver, koncerter, workshops og de årlige jule- og sommerfester. Vi er medlem af Kor72.
Efter otte år på posten har Nanna desværre ikke mulighed for at fortsætte som korleder, men vi har bedt hende fortælle lidt koret set med korlederbrillerne på:

Kære ansøger
Jeg kan varmt anbefale at arbejde med Koret Unoderne. Unoderne er et glad amatørkor, der leverer energiske og stemningsfyldte koncerter. Unoderne siger altid ja til de forslag korlederen kommer med og gør sig umage, både med indstudering og det musikalske arbejde. I den tid jeg har været en del af koret, har de udviklet sig helt enormt. De er blevet skarpere på klang og intonation og har med et godt groove et solidt fundament for arbejdet med svære rytmiske satser. Vi har arbejdet med både rytmiske og klassiske satser, men de rytmiske er der hvor gruppen føler sig bedst hjemme og hvor energien er højest og glæden størst. Derudover er Unoderne en gruppe af helt fantastiske, kærlige og sjove mennesker, der medbringer god energi mandag efter mandag. Derfor synes jeg selvfølgelig de fortjener en dygtig og sød korleder, når jeg nu ikke selv kan have fornøjelsen af dem.
 
Korlederen aflønnes efter aftale med bestyrelsen for korprøver, workshops, koncerter, mv. Vi øver på Sct. Annæ mandage 19-21.30 ca. 36 gange om året og har typisk 4-5 koncerter om året.

Vi glæder os til at høre fra dig – send din ansøgning til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Hvis du har spørgsmål er du mere end velkommen til at kontakte formand for bestyrelsen Janni Rose Christensen på 2678 2226 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

28. jun.   


Jysk Akademisk Kor - Aarhus

Læs annoncen her.

11. jun.   


Odense Teaterkor

Læs annoncen her.

11. jun.   


Kor for Psykisk Sensitive - København

Læs annoncen her.

11. jun.   


Sangkor Fiona

Læs annoncen her.

24. maj   


Sundbykoret

Vi søger ny, klaverspillende korleder, fra august 2021, da vores korleder gennem 10 år desværre er nødt til at stoppe.
Vi er et blandet, trestemmigt kor i Nørresundby, som består af 25 sangglade sangere. Sundbykoret er et aftenskole kor, AOF, og vi synger om tirsdagen kl. 19.30 - 22.00. på Gl. Lindholm skole i Nørresundby. Året er delt op i en forårs - og efterårssæson på hver 16 gange, og under normale omstændigheder har vi 2 til 3 koncerter årligt.
Vores korleder aflønnes efter Folkeoplysningslovens løncirkulære, som pr. 1. februar 21 er 286.32 plus 12.5% i feriepenge pr. lektion. En lektion er på 45 minutter.
Sundbykoret er over 100 år gammelt og er veldrevet på den måde, at vi har en god bestyrelse, som klarer arbejdet i god tillid til hinanden og en høj grad af stærk fællesskabsfølelse overfor vores fælles mål som kor. Vi arbejder tæt sammen med vores korleder omkring repertoire og koncerter. Til vore kor aftener hersker en glad og munter stemning, og vi har et godt sammenhold og følelse af fællesskab.
Vores repertoire kan være gode, danske og evt. engelske sange og viser, musicals, gospel, salmer mm.
Vi håber, at vores korleder job har interesse. Interesserede må gerne skrive til os så hurtigt som muligt og senest 15. juni 2021 til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Har du brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte Else With Bindslev, tlf. 40 57 21 55 eller Ketty Bruun, tlf. 26 13 52 91
Find os også på hjemmesiden www.sundbykoret.dk

24. maj.   


Odense Domkirkes Amatørkor

ODA søger ny dirigent med start september 2021 eller efter aftale, da vores nuværende dirigent desværre har søgt nye græsgange.
Vi er et blandet 4-stemmigt kor organiseret under Paarup Aftenskole og har omkring 20-25 medlemmer - både unge og ældre.
Vi øver hver onsdag fra kl. 19-21.10 (svarende til 2,5 lektion), inklusive en kaffepause, i Konsistoriebygningen ved Domkirken og op til koncerterne øver vi også inde i selve kirkerummet.
Vi har normalt 30 øveaftener per sæson og koncerter indregnes så vidt muligt i øve aftenerne.
Vores repertoire er alsidigt, men befinder sig indenfor det klassiske og det kirkemusikalske samt salmer og sange.
Som korleder vælges og sammensættes repertoiret i samarbejde med koret. Vi synger gerne både velkendte og nye satser. Som faste koncerter kan nævnes julekoncerten og forårskoncerten, som finder sted i Domkirken, og derudover deltager vi i andre arrangementer i løbet af året. Vi er et hyggeligt kor, som vægter både samvær og musikalske udfordringer. Løn ifølge aftenskolens takster.
Er du interesseret, vil vi gerne have en tilbagemelding fra dig snarest muligt og senest den 24. juni.
Du er velkommen til at søge yderligere information hos Kristina Boe Dissing Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. Tlf: 23 81 97 88

24. maj.   


Stilling besat

Roskilde Gospel Singers

Læs annoncen her.

24. maj   


Connection koret - Karrebæk

Vi er 25 sangglade mennesker der mødes en gang om ugen i et rytmisk kor i Karrebæk ved Næstved.
Vi søger ny korleder da vores nuværende korleder gennem 4 år flytter som led i sin uddannelse.
Det vil være fint hvis korlederen også kan fungere som pianist, men der er også mulighed for at ansætte en pianist til at akkompagnere korlederen.
Koret har eksisteret i ca. 10 år og har i den periode haft et repertoire der spænder over flere rytmiske genrer som eksempelvis rock, pop, soul og viser, med både danske og engelske tekster. Vi vil derfor gerne have en korleder der kan udfordre os, indenfor de nævnte genrer, men samtidig har en fornemmelse for at tilpasse niveauet så alle føler de kan være med.
Vi øver hver onsdag fra kl. 18.45-21.00 inkl. kaffepause, på Karrebæk skole. Sæsonen løber i efteråret fra september til december og i foråret fra februar til maj, med 15 til 18 øvegange inklusiv 1 heldags sangworkshop pr. sæson. Derudover afholder vi 1-2 koncerter pr. sæson men vil gerne optræde lidt mere, når vi har fået opbygget et repertoire med den nye korleder.
Korlederen vi søger, må meget gerne have erfaring med ledelse af rytmiske kor, men det kan også være en som eksempelvis selv har sunget i kor og gerne vil prøve kræfter med det at være korleder. Det vigtige er at du brænder for at lære fra dig og at du har musikteoretisk grundviden.
Aflønning vil være i henhold til aftenskolens takster (FOF)
Hvis du har brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Ruth på telefon 51 50 34 23
Vi håber meget at høre fra dig. Skriv gerne lidt om din baggrund og hvorfor du gerne vil være vores korleder.
Ansøgning sendes hurtigst muligt og senest den 18. juni til René Bøge Jensen Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Samtaler vil blive afholdt løbende.

24. maj.   


JoyfulVoices  -  Odense

Læs annoncen her.

27. apr.   


Filharmonisk Kor  -  Aalborg

Kæs annoncen her.

27. apr.   


Unoderne  -  København

Unoderne består af 24 sangglade medlemmer, nogenlunde jævnt fordelt på køn og fire stemmegrupper. Vi er et kor, der gerne vil udfordres, blive dygtigere og lære nyt. Vi har et alsidigt repertoire af rytmiske sange: pop, rock, jazz i gode arrangementer, men også gerne klassiske ting og viser i rytmiske arrangementer.
Vi går til kor for at mærke glæden ved at synge i et sjovt og givende fællesskab, som udvikler os både musikalsk og menneskeligt. Det er vigtigt for os, at vi har en positiv og imødekommende stemning.
Vi er en frivillig forening med en bestyrelse, der tager sig af økonomien og praktikken omkring koret, sådan at korlederen kan fokusere sine kræfter på det musikalske. Vi lægger vægt på, at der er et godt samarbejde mellem korleder og bestyrelse. Sammen med korlederen laver vi hvert år en plan for korets aktiviteter: korprøver, koncerter, workshops og de årlige jule- og sommerfester. Vi er medlem af Kor72.
Efter otte år på posten har Nanna desværre ikke mulighed for at fortsætte som korleder, men vi har bedt hende fortælle lidt koret set med korlederbrillerne på:

”Kære ansøger
Jeg kan varmt anbefale at arbejde med Koret Unoderne. Unoderne er et glad amatørkor, der leverer energiske og stemningsfyldte koncerter. Unoderne siger altid ja til de forslag korlederen kommer med og gør sig umage, både med indstudering og det musikalske arbejde. I den tid jeg har været en del af koret, har de udviklet sig helt enormt. De er blevet skarpere på klang og intonation og har med et godt groove et solidt fundament for arbejdet med svære rytmiske satser. Vi har arbejdet med både rytmiske og klassiske satser, men de rytmiske er der hvor gruppen føler sig bedst hjemme og hvor energien er højest og glæden størst. Derudover er Unoderne en gruppe af helt fantastiske, kærlige og sjove mennesker, der medbringer god energi mandag efter mandag. Derfor synes jeg selvfølgelig de fortjener en dygtig og sød korleder, når jeg nu ikke selv kan have fornøjelsen af dem.”
 
Korlederen aflønnes efter aftale med bestyrelsen for korprøver, workshops, koncerter, mv. Vi øver på Sct. Annæ mandage 19-21.30 ca. 36 gange om året og har typisk 4-5 koncerter om året.

Vi glæder os til at høre fra dig – send din ansøgning til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Hvis du har spørgsmål er du mere end velkommen til at kontakte formand for bestyrelsen Janni Rose Christensen på 2678 2226 eller Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

27. apr.   


Canterinokoret  -   Hasle

Læs annoncen her.

27. apr.   


Gospel Unusual  -  Brønshøj

Læs annoncen her.

27. mar.   


RustenborgHuset Seniorkor  -  Lyngby

I RustenborgHuset søger vi en ny korleder til vores senior-hyggekor, der under normale omstændigheder består af 25-30 medlemmer. Pt. omkring 18 medlemmer.
Afhængigt af corona-restriktioner vil jobbet være med opstart maj-juni eller august-september 2021. Aflønning sker igennem FOF med 3 lektioner pr. gang.
Sangkoret øver hver tirsdag ca. kl. 14.45-16.30. Repertoiret er primært folkeligt og der synges 1 og 2-stemmigt. Kaffepausen er også vigtig.
Er du interesseret i at høre nærmere, kan du kontakte centerleder Dorthe Minna Hansen på email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller pr. tlf.: 44 22 70 70
Besøg vores hjemmeside på: www.rustenborghuset.dk

27. mar.  


Snoghøjkoret  -  Fredericia

Snoghøjkoret søger ny korleder fra 1/8 2021. Vi søger en dygtig, engageret og kompetent klaverspillende korleder.

Vi er et 4-stemmigt rytmisk amatørkor med ca. 25 sangglade kormedlemmer, hvoraf mange har sunget sammen i koret i flere år. Vi synger et bredt udsnit af både danske og udenlandske sange. Samværet og glæden ved at synge værdsættes højt af kormedlemmerne.

Snoghøjkoret medvirker ved forskellige arrangementer, bl.a. Trekantområdets kulturuge og den årlige julekoncert. Vi har et tæt samarbejde med det tyske kor Hale Pop Singers, som vi har udført fælles koncerter med henholdsvis i Fredericia og Niebull. Vi ønsker at fortsætte dette samarbejde. De to korledere planlægger i fællesskab sangene til den fælles koncert. En spændende opgave for en korleder.

Udover den ugentlige korøveaften arrangerer koret en årlig korworkshop over en weekend, hvor der bliver sunget og hygget fra morgen til aften.

Korets bestyrelse forventer et tæt samarbejde med korlederen og tager sig desuden af de praktiske opgaver, der er forbundet med korarbejdet.

Koret er åben overfor hvilken aften, korlederen har mulighed for at øve fra kl. 19.00-21.00 (?) på Den kreative Skole, Fredericia. Der er indlagt pause på 15 min. Vi holder ferie i skolernes ferieperioder. Korprøverne starter op først i januar og slutter først i maj. Efterårssæsonen starter op i slutningen af august og slutter efter julekoncerten i december. Koncerter afregnes særskilt efter forbrugte timer. Korweekenden bliver ligeledes aflønnet. Koret hører under Den Kreative Aftenskole i Fredericia. Lønnen aftales med aftenskolen.

Bestyrelsen ser frem til at møde en interesseret, engageret, energisk og inspirerende korleder, der har lyst til at lede et levende socialt og engageret kor.

Ansøgning kan sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest 15.4. Derefter vil korlederen blive indkaldt til et møde med bestyrelsen om repertoire og gensidige forventninger. Vi er åbne for nye udfordringer med en kompetent korleder.

27. mar.  


Bryggens Kor

Bryggens Kor er et rytmisk kor på 35-40 medlemmer, der har eksisteret på Islands Brygge i 5 år, og vi er ofte blevet omtalt som “Københavns gladeste kor”, et tilnavn vi sætter stor pris på. Vi øver hver tirsdag aften kl. 19.30-21.30 i Tangobar på Njalsgade og afvikler årligt to sæsoner af 16 øvegange hver, samt 2-3 koncerter.
Vi er et blandet kor fordelt over 6 stemmer og vores repertoire tager udgangspunkt i pop/rock/ballader/jazz. Repertoiret er meget varieret, hvilket vi gerne vil holde fast i, dog er vi ikke store tilhængere af gospel eller andre religiøse sange. Vi bruger noder og lydfiler, hvilket du skal være indstillet på at lave, og vi søger en dirigent, der kan dirigere og akkompagnere til. Ved afvikling af koncerter, kan der hyres ekstra hjælp til akkompagnement.
Vi har en bestyrelse på 5 medlemmer, som sammen med dirigenten lægger linjerne for korets repertoire, forventningsafstemning, koncerter m.m. Vi lægger stor vægt på, at det skal være sjovt og hyggeligt at synge, men vi er også ambitiøse. Vores kommende dirigent skal derfor kunne udfordre og udvikle os musikalsk, men samtidig have en god fornemmelse for korets velbefindende.
 
Bryggens Kor er medlem af MUA, og som vores dirigent ansættes du derigennem og aflønnes efter gældende aftenskoletakst. I tillæg til lønnen fra MUA udbetales der efter hver sæson et honorar pr. afviklet øvegang og koncert. Der gives ikke løn under ferie og sygdom. Aflønningen dækker både afvikling og forberedelse af øvegange og koncerter. Der kan efter aftale aflønnes yderligere timer, såfremt det er relevant i forbindelse med eksempelvis produktion af ekstra øvefiler.
 
Er du interesseret i at bliver vores nye dirigent, vil vi se frem til at høre fra dig med henblik på en uddybende samtale og eventuelle prøvegang med koret. Kontakt os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

27. feb.


  

 
Kategori: Korleder søges