fbpx
16 Apr, 2021
Text Size

Korleder søges

 

 

 

Søger dit kor ny dirigent?

Danske Korledere tilbyder gratis, at kor, der søger ny dirigent, kan få bragt et stillingsopslag på vores hjemmeside.

Nogle retningslinjer der skal overholdes vedr. opslag:
  • Følgende skal fremgå af annoncen: Øvedag, tidspunkt, antal prøver om året, ca. antal koncerter, at jobbet er aflønnet, samt hvorledes jobbet aflønnes. (Ex. via aftenskole, musikskole, kirke eller efter forhandling)
  • I bedes melde tilbage, når stillingen er besat.
  • Opdatering af nye annoncer foregår ca. en gang om måneden. Derfor skal I sørge for at være i god tid, når I indsender en annonce, og det er en god idé ikke at have for kort en ansøgningsfrist.

Annoncen skal indsendes som vedhæftet tekst- eller pdf-fil.

Send annonce til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..
Ret til redigering forbeholdes.

 

Stillingsopslag


Gospel Unusual

Læs annoncen her.

her.27. mar.   


RustenborgHuset Seniorkor

I RustenborgHuset søger vi en ny korleder til vores senior-hyggekor, der under normale omstændigheder består af 25-30 medlemmer. Pt. omkring 18 medlemmer.
Afhængigt af corona-restriktioner vil jobbet være med opstart maj-juni eller august-september 2021. Aflønning sker igennem FOF med 3 lektioner pr. gang.
Sangkoret øver hver tirsdag ca. kl. 14.45-16.30. Repertoiret er primært folkeligt og der synges 1 og 2-stemmigt. Kaffepausen er også vigtig.
Er du interesseret i at høre nærmere, kan du kontakte centerleder Dorthe Minna Hansen på email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller pr. tlf.: 44 22 70 70
Besøg vores hjemmeside på: www.rustenborghuset.dk

27. mar.  


Snoghøjkoret, Fredericia

Snoghøjkoret søger ny korleder fra 1/8 2021. Vi søger en dygtig, engageret og kompetent klaverspillende korleder.

Vi er et 4-stemmigt rytmisk amatørkor med ca. 25 sangglade kormedlemmer, hvoraf mange har sunget sammen i koret i flere år. Vi synger et bredt udsnit af både danske og udenlandske sange. Samværet og glæden ved at synge værdsættes højt af kormedlemmerne.

Snoghøjkoret medvirker ved forskellige arrangementer, bl.a. Trekantområdets kulturuge og den årlige julekoncert. Vi har et tæt samarbejde med det tyske kor Hale Pop Singers, som vi har udført fælles koncerter med henholdsvis i Fredericia og Niebull. Vi ønsker at fortsætte dette samarbejde. De to korledere planlægger i fællesskab sangene til den fælles koncert. En spændende opgave for en korleder.

Udover den ugentlige korøveaften arrangerer koret en årlig korworkshop over en weekend, hvor der bliver sunget og hygget fra morgen til aften.

Korets bestyrelse forventer et tæt samarbejde med korlederen og tager sig desuden af de praktiske opgaver, der er forbundet med korarbejdet.

Koret er åben overfor hvilken aften, korlederen har mulighed for at øve fra kl. 19.00-21.00 (?) på Den kreative Skole, Fredericia. Der er indlagt pause på 15 min. Vi holder ferie i skolernes ferieperioder. Korprøverne starter op først i januar og slutter først i maj. Efterårssæsonen starter op i slutningen af august og slutter efter julekoncerten i december. Koncerter afregnes særskilt efter forbrugte timer. Korweekenden bliver ligeledes aflønnet. Koret hører under Den Kreative Aftenskole i Fredericia. Lønnen aftales med aftenskolen.

Bestyrelsen ser frem til at møde en interesseret, engageret, energisk og inspirerende korleder, der har lyst til at lede et levende socialt og engageret kor.

Ansøgning kan sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest 15.4. Derefter vil korlederen blive indkaldt til et møde med bestyrelsen om repertoire og gensidige forventninger. Vi er åbne for nye udfordringer med en kompetent korleder.

27. mar. 


Aurora-koret

Ambitiøst amatørkor søger korleder med tiltrædelse august 2021.
 
Aurora-koret er et blandet kor, der primært synger et klassisk repertoire. Koret har en historie, der går tilbage til midten af 1980’erne og består i dag af 35-40 medlemmer med en god fordeling på stemmegrupper (12-14 herrer).
 
Selv om det sociale samvær betyder meget for korets medlemmer, er vi et ambitiøst kor. Vores kommende korleder skal således kunne udfordre og udvikle koret musikalsk og klangmæssigt, men samtidigt have en god fornemmelse for korets velbefindende.
 
Vi søger en korleder, der ud over at dirigere også kan understøtte de enkelte stemmegrupper på klaveret i forbindelse med korprøverne. Til hver sæson udvikler et af korets medlemmer øve-/lydfiler, således at korets medlemmer har mulighed for at øve på stemmerne mellem korprøverne.
 
Koret har en aktiv bestyrelse på 5 medlemmer, der ønsker at indgå i et tæt samarbejde med korlederen, hvor korlederen har det kunstneriske ansvar og kan sætte kunstnerisk mål for koret på kort og langt sigt. Korets bestyrelsen tager sig af det administrative og organisatoriske.
 
Korets bestyrelse ønsker, at der sammen med korlederen lægges en plan for repetoiret, der ikke blot omfatter den kommende sæson, men gerne mindst to sæsoner frem i tiden. Hvert andet eller hvert tredje år (helst i efterårssæsonen) vil vi gerne indøve et større samlet værk evt. i samarbejde med et andet kor.
 
Koret har korprøve hver mandag aften kl. 19:00 – 21:30 på Åby bibliotek (8230 Åbyhøj).
 
Som vores nye korleder vil du blive ansat og aflønnet gennem MOF.
 
En sæson udgør omkring 50 lektioner (2 sæsoner per år) lidt afhængig af start- og sluttidspunkt, og vil typisk være sammensat som følger:
• 14 korprøver á 3 lektioner
• 1 korlørdag á 7 lektioner (kan også være en søndag)
• Forberedelse til koncert – 2 lektioner per koncert
• Honorar til koncerter honoreres ikke gennem MOF, men via korkassen. Her har koret typisk honoreret korlederen med kr. 1.500,-
 
Der kan efter aftale aflønnes yderligere timer, såfremt der opstår behov herfor og korets økonomiske rammer tillader det.
 
Er du interesseret i at blive vores nye dirigent, vil vi meget gerne høre fra dig med henblik på en uddybende samtale og evt. prøvelektion med koret. Du kan kontakte os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller ring til vores bestyrelsesformand Anders Bandholm, tlf. 6133 3564

27. mar. 


Bryggens Kor

Bryggens Kor er et rytmisk kor på 35-40 medlemmer, der har eksisteret på Islands Brygge i 5 år, og vi er ofte blevet omtalt som “Københavns gladeste kor”, et tilnavn vi sætter stor pris på. Vi øver hver tirsdag aften kl. 19.30-21.30 i Tangobar på Njalsgade og afvikler årligt to sæsoner af 16 øvegange hver, samt 2-3 koncerter.
Vi er et blandet kor fordelt over 6 stemmer og vores repertoire tager udgangspunkt i pop/rock/ballader/jazz. Repertoiret er meget varieret, hvilket vi gerne vil holde fast i, dog er vi ikke store tilhængere af gospel eller andre religiøse sange. Vi bruger noder og lydfiler, hvilket du skal være indstillet på at lave, og vi søger en dirigent, der kan dirigere og akkompagnere til. Ved afvikling af koncerter, kan der hyres ekstra hjælp til akkompagnement.
Vi har en bestyrelse på 5 medlemmer, som sammen med dirigenten lægger linjerne for korets repertoire, forventningsafstemning, koncerter m.m. Vi lægger stor vægt på, at det skal være sjovt og hyggeligt at synge, men vi er også ambitiøse. Vores kommende dirigent skal derfor kunne udfordre og udvikle os musikalsk, men samtidig have en god fornemmelse for korets velbefindende.
 
Bryggens Kor er medlem af MUA, og som vores dirigent ansættes du derigennem og aflønnes efter gældende aftenskoletakst. I tillæg til lønnen fra MUA udbetales der efter hver sæson et honorar pr. afviklet øvegang og koncert. Der gives ikke løn under ferie og sygdom. Aflønningen dækker både afvikling og forberedelse af øvegange og koncerter. Der kan efter aftale aflønnes yderligere timer, såfremt det er relevant i forbindelse med eksempelvis produktion af ekstra øvefiler.
 
Er du interesseret i at bliver vores nye dirigent, vil vi se frem til at høre fra dig med henblik på en uddybende samtale og eventuelle prøvegang med koret. Kontakt os på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

27. feb.


Great Joy

Læs annonce her.

19. jan.


Carambakoret

Læs annonce her.

19 jan.
 

 
Kategori: Korleder søges