fbpx
29 Jul, 2021
Text Size

KS2020 1200  

Korlederens håndværk

Koncerter, Workshops, Foredrag

1. - 3. oktober 2021, Sjælland

Korlederseminar 2021

 

Reservér dagene nu!

Indholdet på korlederseminaret er i planlægningsfasen og lanceres på siden her, når det er klart.

Tilmelding åbner i august.

 

 
RABAT
Som medlem af Danske Korledere kan du opnå forskellige størrelser for rabat afhængig af hvornår du tilmelder dig. Mere om dette senere

 


 

 

 

Foreningen Danske Korledere er et forum for dig der arbejder med kor. Her er plads til diskussion og debat om korlederes arbejdsvilkår, faglige udvikling og uddannelse. Det er også et kollegialt netværk, hvor du kan møde kolleger fra hele landet, dele viden, udveksle erfaringer, repertoire o.a. Foreningen arrangerer bl.a. et årligt korlederseminar til inspiration for dit daglige arbejde som korleder uanset hvilken type kor du har.

Bliv medlem

Covid-19, Korsang og Korledere

Artikler, information og links  

 

Dato: 02. feb. 2021
Artikel af Catarina Bosæus, næstformand, Danske Korledere

ET ÅRS KOR OG CORONA - hvordan står det til?

Corona er gået hårdt ud over korlivet i Danmark, derom er der ingen tvivl. KOR 72 satte sig i efteråret 2020 for at undersøge hvor galt det stod til, og det er der kommet denne rapport ud af: https://kor72.dk/images/PDF/Rapport_Kor72_251.pdf

KOR 72 er en af de største kororganisationer i Danmark, med ca. 9500 medlemmer fordelt på 311 medlemskor. 195 af disse deltog i spørgeskemaundersøgelsen.ks20 1 lil

Ved læsningen kan mange af os nikke genkendende til: Kortekniske vanskeligheder ift. afstandskrav, lokalemæssige udfordringer, orlov/fravær og økonomiske konsekvenser, både for korledere (løn) og kor (koncertindtægter). Selvom det er trist at læse om, så føler man sig i hvert fald mindre alene med det.

Men det positive er at der kun har været minimal smittespredning i korene i forhold til de mange prøver, der er blevet gennemført. Otte kor oplyser at de har haft medlemmer, som har været smittet, og deltaget uden at vide det. To af disse kor har oplevet videresmitte i koret på trods af at retningslinjerne er blevet overholdt, og de har straks nedlagt aktiviteterne.
De øvrige 99% af korene har kunnet gennemføre deres prøver uden smittespredning.

På grund af tidlige og skræmmende enkelthistorier fik kor hurtigt et meget dårligt ry i offentligheden: smittesprederen par excellence. Denne undersøgelses resultater afslører at det billede ikke er retvisende.

Jo, der er stadig dråbesmitte, som vi skal håndtere, men det har vi gjort, med stor omhu og loyalitet overfor restriktionerne. På grund af det har vi, kor og korledere, kunnet holde dansk korliv i live og stort set smittefrit under snart et års pandemibelejring.

Det kan vi være stolte af! Og det skal vi gå ud med i offentligheden. Vi kan nu roligt svare dem, som siger at kor er farligt, at det ikke passer, hvis vi passer på. Så lad os give os selv et ensomt klap på skulderen (suk), føle os lidt trøstet, og se, om der ikke er glimt af håb i horisonten.

 

Dato: 10. aug 2020

Webinar om risiko for corona-smitte i forbindelse med korsang og andre kunstneriske aktiviteter

Torsdag d. 20. aug. kl. 15.00-17.00

Danske Korledere er medlem af Amatørmusik Danmark

Læs invitationen her

 

Dato: 28. maj 2020

Retningslinjer for genåbning af foreningsliv og andre folkeoplysende og
kulturelle aktiviteter – indendørs (udvidet fase 2)

Læs kulturministeriets notat.

 

Dato: 20. maj 2020

ECA og Covid-19

Den europæiske fælles kororganisation ECA - European Choral Association har sammensat en oversigt med links og viden ang. korsang og Covid-19. De skriver:

ECA Logo 2019 redIdeas, Tools & Resources
The current worldwide Covid-19 crisis has disrupted the lives of people almost everywhere, and the choral world has also been affected heavily in most countries. However, the situation is not the same everywhere. We are closely following the developments and listening to the needs and wishes of the sector and trying to respond to questions that are reaching us. As a European association, one important role we can have is to find examples of good practice and spread them within our network to avoid that each national choral association / each conductor or choir manager has to start from scratch. Whatever we may write in this document and whatever your colleagues in other countries may be doing, you will have to follow the rules and regulations of your country or your regional/local government.

Share your updates, tools and resources with us! The document accepts comments and suggestions and we have also set up a Facebook post where you can add your inspiring stories, videos and online resources.

Gå til den samlede oversigt: Link

 

Dato: 16. maj 2020

Danske Korledere og Covid-19 - Uddrag af KorlederNyt Maj 2020

Corona-krisen er virkelig hård for vores faglige område. På det konkrete plan har stort set alle de steder, hvor dirigenter mødes med deres sangere, været lukkede - kirker, skoler, venues osv. Vi kan ikke mødes. Og på et dybere plan: At vores virke, som vi elsker, og hidtil har oplevet som noget der giver liv og glæde til vore sangere, nu potentielt sætter deres liv på spil. At det at stå mange tæt sammen og blive til én stemme, er noget som pludselig er farligt, og først tilladeligt i en uvis fremtid. Vi bliver nødt til at til at genopfinde korarbejdet på nye betingelser, vi ikke selv har valgt. coronavirus

Sundhedsstyrelsen påpeger en forhøjet risiko for smittespredning i forbindelse med sang og lignende aktiviteter, da der her lægges mere kraft i udåndingen - man kan altså muligvis både være mere udsat og sprede virus mere. Man bør sikre, at sangere ikke står ansigt til ansigt og ikke berører genstande, der er inden for 2 meter af andre.

Kirkeministeriet anbefaler, at "der i forbindelse med sang, sangere og fællessang holdes en længere afstand til andre end ellers (mere end 2 meter), og at fællessang i små rum undlades." Organisationen Danske Musik- og Kulturskoler har udsendt lignende retningslinjer for undervisning i sang og blæserinstrumenter, hvor det anbefales, at afstandskravet forhøjes til 3 meter, og at arealet for hver person forhøjes fra 4 m2 til 6 m2.
Hertil kommer de særlige sikkerhedshensyn til de særligt sårbare grupper i forhold til corona - ældre, folk med overvægt og en lang række af kroniske lidelser.

Vi i korlederforeningens bestyrelse har ingen tilføjelser til Sundhedsstyrelsens bemærkninger og henstiller til, at vore medlemmer følger de samme retningslinjer som andre organisationer, som arbejder med sang og kor. Parallelt med åbningen af andre sektorer i samfundet, og hvis smittetrykket stadig holdes i skak, så er det ikke urealistisk at forestille sig at retningslinjerne, også på vores område, gradvis bliver normaliseret.
Det er rart at have et lys ude i horisonten - men lige nu bliver vi nødt til at arbejde på de betingelser, der gives.

Her kan vi hjælpe hinanden. Hvad gør vi, når vi ikke kan mødes med vore sangere? Det er der rigtig mange løsninger på og erfaringer med - vi kan fortælle jer, hvad vi hver især har gjort for at være i kontakt.

 

Bestyrelsesmedlemmernes egne erfaringer

Læs de fulde indslag i KorlederNyt Maj 2020

Niels Græsholm

"I forhold til mine sangere har det været meget hårdt og drænende for os ikke at kunne mødes - vi skulle principielt kunne mødes i grupper på under 10 personer, men da vore lokaler er lukket ned, må vi afvente åbningen. Jeg har produceret en del materiale, som de kunne øve sig på hjemme: med softwaren SmartScore har jeg scannet og omsat repertoiret..."

Catarina Bosæus

"Mit kor har været aflyst siden marts, og vi aflyser/ udskyder projekter efterhånden. Vi er lettede over den lempelse af forsamlingsstørrelse op til 50, som varsles i fase 3 til juni. Det betyder at vi 40 sangere så småt kan regne med at kunne komme igang til august. Men øvelokalet vil volde problemer - med de nuværende afstandskrav så skal vi bruge en idrætshal..."

Kristine Poulsgaard Tjørnholm

Af mine 7 kor er det kun de to aftenkor, jeg har haft interaktion med, og det har været via Zoom. Jeg har lært en masse (ikke mindst om mit grejs fejlbarligheder!), men det har også været hårdt arbejde, synes jeg. Mit seniorkor og mine børnekor har jeg lavet korte videohilsener til, men jeg ved, at ikke alle har så nem adgang til nettet..."

Morten Ahti Lyng

I mit kirke-ungdomskor (6. - 9. kl.) har jeg valgt at fokusere på nogle af de områder vi ikke altid når ret meget af i det daglige, nemlig noget teori og hørelære. Jeg har brugt Zoom, for jeg har haft behov for at dele billeder fra min skærm til korsangerne. Jeg har spillet akkorder og intervaller for mens alle har været på mute, og korsangerne har så skullet svare..."

Kasper Beck Hemmingsen

Udover at holde en række Zoom-bestyrelsesmøder, har jeg brugt tid på at henvise mine kor til musik på nettet, især til andre fortolkninger af en korsats vi var i gang med at synge, eller en helt anden udgave af de forskellige melodier koret i foråret har arbejdet med. Et element vi aldrig rigtig når at komme omkring i de daglige korprøver..."

 

Kom og deltag i debatten

På Danske Korlederes - Foreningsforum for medlemmer på facebook er der ivrig gang i diskussioner og erfaringsudvekslinger vedr. den nuværende situation - kom og vær med og del nogle af de erfaringer du har gjort dig i denne krisetid.

Er du ikke medlem af Danske Korledere, kan du læse mere om indmeldelse her: Bliv medlem

Er du medlem, men endnu ikke af foreningensforummet på facebook, så find og ansøg her: Link til gruppen på facebook, derefter skal du du lige godkendes, da det som sagt kun er foreningens medlemmer, der kan deltage der. 

 

Dato: 13. marts 2020

Anbefaling

Danske Korledere anbefaler arbejdsgivere for foreningens medlemmer at følge myndighedernes opfordring om at lukke al unødvendig aktivitet ned i 14 dage.

”Alle indendørs kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud m.v. lukker Alle indendørs offentlige kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud og lignende indendørs aktiviteter lukkes hurtigst muligt og senest fra fredag den 13. marts 2020 i foreløbigt to uger. Udbydere af public service er undtaget fsva. angår nyhedsformidling og beredskab. Alle private udbydere, selvejende institutioner, frivillige foreninger og trossamfund mv. opfordres kraftigt til at gøre det samme.”

Danske Korledere anbefaler at der ligesom ved ansættelser i det offentlige bliver udbetalt løn til korlederen i perioden. At arbejdsfunktioner som ikke er decideret konfrontationstid med koret benyttes som vanlig til eksempelvis repertoiresøgning, prøveplanlægning, fremtidsplanlægning, egen indstudering, evt. bestyrelsesmøder og andre møder via telefon, skype eller andre muligheder.

Pas på hinanden
Med venlig hilsen Danske Korledere

Log indAnnoncer:

Nye medlemmer:

  • Cecilie Holst Jørgensen
  • Astrid Vang-Pedersen
  • Johanne Louise Rønn Olesen
  • Anna Vilsøe Jensen
  • Marianne Eriksen
DKL er medlem af: