2.-3. april i Odense afholdt Danske Korledere i samarbejde med Dansk Oplysnings Forbund kurset "Syng med Parkinson".
 
Vi har bedt nogle af kursisterne beskrive deres oplevelser af kurset.
 
Henrik Møller Jensen
Jeg deltog i ovennævnte kursus. Kurset var alsidigt og klogt sammensat, tydeligvis baseret på arrangørernes forudgående erfaring med Parkinson-kor. Idemanden bag det hele, Christian Reventlow fra patientforeningen, fortalte om historien. Vi fik herigennem et billede af, hvor vigtigt det er, at både patientforening og pårørende er inddraget: det er sådan set umuligt uden, fordi Parkinson er et så invaliderende handicap, at man ikke kan stå alene med det som korleder.
Neurologen Anne Korsgaard, som i en menneskealder har beskæftiget sig med musik og hjerne, gav os den fysiologiske beskrivelse af sygdommen og berørte også temaet musikkens påvirkning af hjerne og udvikling. Derigennem blev det klart, hvorfor sang (og rytmisk bevægelse) er godt for Parkinson-patienter.
Audiologpæd Maria Nysom Kjærgaard fortalte om sygdommens indvirkning på talefunktionen, og hvad erfaringerne var med at anvende sang som ”medicin” i forhold til det.
Herefter fik vi besøg af Parkinson-koret i Odense og korleder Ann Dybdal Eriksen, som demonstrerede, hvordan en korprøve med Parkinson kunne fungere. Det var både livligt og festligt. I forbindelse hermed fortalte en af koristerne, hvad deltagelsen i koret havde betydet for hans livskvalitet. Det angik både det koriske velvære og forbedringen af talefunktion, som havde været afgørende for hans sociale liv. En af de pårørende fortalte også, hvad deltagelse havde betydet for hende og hendes ægtefælle.
Jeg har i forvejen lungekor, og her er det min erfaring, at man som god korleder langt hen ad vejen kan klare sig med sin erfaring og indfølingsevne. Efter kurset står det klart for mig, at det er anderledes med Parkinson-kor: fordi Parkinson-lidelsen angår hjerne-funktioner og derfor er så meget mere kompleks, er deltagelse i efteruddannelse som dette kursus simpelthen en nødvendighed, hvis koristerne skal få tilstrækkeligt udbytte af undervisningen.

Anne Kirstine Eldrigde
Jeg var på kursus i ‘syng med parkinson’, og fik virkelig meget både teoretisk og praktisk viden med derfra. Kurset var sammensat med enormt vidende folk i deres fag, og vi blev på den måde ført igennem hvad parkinson kan indebærer, både fysisk, mentalt, socialt og hvad det kan betyde for stemmen. Vi fik lov til at være med til en korprøve med parkinson koret, Odense, og det var meget rørende, opløftende og lærerigt. Vi ønsker,at opstarte et parkisonkor i Middelfart kommune, og jeg værdsætter virkelig det jeg har fået med fra muset - det er vigtig viden at tage med. Alt i alt et virkelig godt sammensat kursus, og meget inspirerede at være sammen med nogle utrolig søde og dygtige korledere fra hele landet.

Zita Langelund
Jeg deltog i parkinson korleder kursus 2.-3. april 2022.
Kurset var fint balanceret med både teori og praksis. Neurolog Anne Korsgaards oplæg gav mig en langt større forståelse for, hvad parkinson gør ved hjernen og hele bevægeapparatet. Men særligt Ann Dybdals bidrag til kurset var givtigt for mig. Hun havde sit parkinsonkor med og det at se hende arbejde med dem og især den glæde, koret udstrålede, var fantastisk. Her fik vi tips og tricks til forskellige øvelser, der stimulerer tale-/sangstemmen, BIG øvelser og gode opvarmningsøvelser.
Jeg kan rigtig godt lide tanken om, at parkinson patienter går til kor (en almindelig fritidsinteresse, som ikke er decideret parkinsontræning) med deres pårørende/ledsager. Parret får et musikalsk frikvarter fra sygdommen, som oveni har den positive sideeffekt, at det er gavnligt for parkinsonpatienten.
Jeg starter parkinson kor i Svendborg i august 2022 og har fået stor hjælp af Christian Ditlev Reventlow, der er formand for parkinson Fyn og som har været med til at udvikle ”Syng med Parkinson”. Han har stort kendskab til hele oplandet og er meget aktiv i foreningen.
Jeg kan på det varmeste anbefale kurset til dig, der har lyst til at arbejde med kor og parkinson patienter.
 
parkinsonkursusdelt2022 
 
 Fotografer: Pernille Marstrand og Lis Schlotfeldt