Søger dit kor ny dirigent?

Danske Korledere tilbyder gratis, at kor, der søger ny dirigent, kan få bragt et stillingsopslag på vores hjemmeside.

Nogle retningslinjer der skal overholdes vedr. opslag:
  • Følgende skal fremgå af annoncen: Øvedag, tidspunkt, antal prøver om året, ca. antal koncerter, at jobbet er aflønnet, samt hvorledes jobbet aflønnes. (Ex. via aftenskole, musikskole, kirke eller efter forhandling)
  • I bedes melde tilbage, når stillingen er besat.
  • Opdatering af nye annoncer foregår ca. en gang om måneden. Derfor skal I sørge for at være i god tid, når I indsender en annonce, og det er en god idé ikke at have for kort en ansøgningsfrist.

Annoncen skal indsendes som vedhæftet tekst- eller pdf-fil.

Send annonce til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Ret til redigering forbeholdes.

 

Stillingsopslag


Horne Blandede Kor

Læs annoncen her.

21. okt.   


Aarhus Teater Kor

Læs annoncen her.

18. okt.   


Coritma - Malling

Læs annoncen her.

18. okt.   


Vindingekoret

Læs annoncen her.

18. okt.   


Great Joy - Risskov

Læs annoncen her.

18. okt.   


Midtjysk Kor - Kjellerup

Læs annoncen her.

15. sep.   


Vestsjællands Kammerkor - Kalundborg

Læs annoncen her.

15. sep.   


A-Town - Albertslund

Vi er ca. 45 glade korsangere delt i sopraner, alter og tenorer. Repertoiret er varieret bl.a. Kim Larsen, Coldplay samt lidt gospel. Medlemmerne skal ikke til optagelsesprøve. Vi vil gerne at enkelte fra koret får solist roller i nogle sange.

Vi er lærenemme og arbejder grundigt. Vi lægger stor vægt på, at vi kan grine og hygge til vores øveaftener.

Vi har selv el-klaver, PA-anlæg og mikrofon(er) som stilles op af medlemmerne, før vi starter øveaftenen. Vi synger efter udleverede tekster, men bruger ikke noder.

Ved sæsonafslutning i december og juni holder vi en koncert i kirken på ca. 60-70 minutter.
Derudover deltager koret i 2-3 gudstjenester om året. Vi vil også gerne "ud af huset" og optræde 1-2 gange årligt. A-Town har bl.a. deltaget i Tivoli gospel festival flere gange.

Vi er organiseret med en bestyrelse, som varetager alle foreningens praktiske opgaver. Korlederen har det musikalske ansvar.

Om dig
• Du må gerne både kunne spille klaver og dirigere koret.
• Du har humor og en afslappet stil, men kan også holde fokus på undervisningen og programmet.
• Du skal kunne øve med os mandag aften kl. 19.00-21.00/21.30 i Opstandelseskirken i Albertslund.
• Du må gerne have erfaring med korledelse, men det er ikke et krav, bare du har den relevante uddannelse. Vi lægger dog lige så stor vægt på, at kemien er til stede.

Løn forhandles ved ansættelse og vi kan aflønne som a-indkomst med skattetræk.
Se mere om koret og vores repertoireliste på vores hjemmeside www.a-towngospel.dk For yderligere info kontakt Randi fra bestyrelsen på tlf. 5137 4462 eller mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Send ansøgning og cv til mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hurtigst muligt.

Hvis du udvælges som kandidat, vil du blive inviteret til samtale med bestyrelsen.

15. sep.   


Eventyrkoret - Herlev

Haves: Ca. 30 entusiastiske korsangere (sopran, alt, tenor og bas – gennemsnitsalder 60+) med et eventyrligt bagkatalog, der spænder bredt: Fra folkeviser til gospel, Benny Andersen til Beatles, fra salmer til swahili-numre, julesange til pop! Et kor med stolte traditioner, trofast publikum, herligt kammeratskab og velfungerende rammer.

Søges: Dygtig, engageret og meget gerne klaverspillende korleder – eller et ”korlederteam” med dirigent og pianist - med smil på læben samt lyst til og mod på at bringe koret videre mod nye oplevelser, eventyr, nye numre og musik og sangglæde.

Eventyrkoret har godt 11 år på bagen, har optrådt både lokalt, i Tivoli, på Østre Gasværk, på plejehjem og i kirker og har fast base i Korskirken i Herlev. De seneste 2 år har koret desværre været en del på standby pga. Corona og manglende korleder, men korlysten er intakt, så vi er åbne for nye input og klar til at starte på en frisk.

Øvedage vil være torsdage kl. 19.00 – 21.30 i Korskirken i Herlev og der afholdes normalt ca. 20 korprøver og 2-3 koncerter pr. halvår.

Ansættelse og lønaftale efter Folkeoplysningsloven
(Eventyrkoret er en del af Aftenskolen i Eventyrkvarteret)
Motiveret ansøgning samt CV sendes til Werner Sønæs-Nielsen, der kan kontaktes, hvis der ønskes yderligere oplysninger: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tiltrædelse: Efter aftale.
Ansøgningsfrist: 1/10-2022

15. sep.   


Vildbjerg-Koret

Vi søger en dirigent fra januar 2023 til april 2023.
Arbejdstiden er hver anden uge - helst - tirsdag fra kl. 19.00 – 21.15.

Dirigentarbejdet deles med Claus Aaskov, som er organist i Vildbjerg Kirke, og man
hjælpes ad med sangvalg og koncerter.
Koret er organiseret under AOF Herning, som aflønner de ansatte.
Derudover har koret en korforening, som hjælper med at planlægge, informere
koret og andre praktiske ting.

Vildbjerg-Koret har ca. 35 korsangere, mange har sunget i koret siden starten, mens
andre er kommet til i løbet af de mere end 40 år Vildbjerg koret har eksisteret.
Vi synger 4-stemmigt, og ønsker et varieret repertoire. Derfor skal den nye dirigent
kunne dygtiggøre os i lettere rytmisk korsang, samtidig med at der skal være plads
og tid til at bibeholde, sangglæde, socialt samvær og sammenhold, hvilket vi vægter
højt.
 
Kontakt Koret
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tlf. 23335231

15. aug.   


Greve Gospel Singers

Læs annoncen her.

15. aug.   


Hadsund Koret

Læs annoncen her.

15. aug.   


Sangkoret Limfjorden - Nørresundby

Læs annoncen her.

8. juli.   


B choir - København

Læs annoncen her.

8. juli.   


Nøragerkoret - Himmerland

Læs annoncen her.

8. juli.   


Nevertheless - Aarhus

Vi søger en klaverspillende korleder, som med energi, entusiasme og humor kan føre vores elskede kor videre.

Vi mødes torsdage 19.30-21.30 og ønsker så vidt muligt at starte sæsonen 18. august 2022.

Nevertheless er et veletableret blandet kor med god besætning på alle stemmegrupper.
Vi tæller ca. 50 medlemmer – med flere på venteliste.
Vores repertoire hælder til det rytmiske, men vi tager gerne sidespring, når lejlighed byder sig.
Vi tager musikken alvorligt og er altid åbne for nye udfordringer. Skønt koret har over 30 år på bagen, ser vi stadig muligheder for at udvikle og dygtiggøre os.

Vi har et supergodt socialt sammenhold, og korprøverne er altid præget af en positiv og munter stemning. Alle bidrager, og der mangler aldrig hænder, når et arrangement skal stables på benene – hvad enten det er en koncert eller en festlig sammenkomst.

Vi afholder normalt ca. 40 øvegange om året over 2 sæsonner, heri 1-2 koncerter om året – ofte i samarbejde med andre kor i ind- og udland.
Ud over de ugentlige prøver, har vi tradition for at mødes en weekend uden for byen, hvor vi nyder at give den gas med musikken og en hyggelig fest.

Aflønning som udgangspunkt ifølge fritidsloven.
Vores korudvalg tager sig af økonomien sammen med FO, lokaler m.m. og tilrettelægger i samarbejde med korleder repertoire og årets gang.

Hvis du vil vide mere kan du tjekke vores hjemmeside https://nevertheless.dk/
kontakt til medlem af korudvalget Vibeke Worm, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8. juli.   


Joy Junction – Hjortshøj 

Da vores dygtige og dejlige unge korleder har besluttet sig for at tage ud at rejse, søger vi hermed en ny korleder til Joy Junction. Vi er et kor der vægter glæden ved at synge sammen og samtidig har ambitioner om hele tiden at udvikle os blive dygtigere. Koret synger først og fremmest rytmiske sange i 3 - 4 stemmer. Sangene er oftest på dansk og engelsk men kan også  være på andre sprog.
Aktuelt består koret af 32 sangere, heraf 7 mænd og 25 kvinder, der elsker at synge og nyder det sociale samvær i et velfungerende og fornøjeligt kor. Vi bestræber sig på at skulle optræde 2 – 4 gange om året, så der hele tiden har noget at synge frem imod.
 
Øvedag er mandag aften kl. 19.30 – 21.45. Efterårsæsonen starter med koraften d. 29.8. Der er pause i uge 42 (efterårsferie) afslutning på efterårssæsonen bliver
d.12./12. Der er 13 – 15 øveaftner år pr. halve år.
Vi øver i Sognegården ved Hjortshøj kirke. Der er gode forhold, et godt flygel og adgang til køkken. Vi er i øvrigt uafhængige af kirken.
Koret har et aktivt koordinationsudvalg, der drøfter diverse forhold omkring koret, f.eks. korets trivsel og udvikling. Koordinationsudvalget er løbende i kontakt med korlederen og står desuden for at sørge for at organisere diverse praktiske forhold.
 
Aflønning: Vi aflønner efter aftale med den nye korleder, men som udgangspunkt i henhold til Dansk Oplysningsforbunds takster.
 
Har det interesse så kontakt Anne Littauer: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller mobil 22933966

8. juli.   


Storekor Odense

Læs annoncen her.

8. juli.   


Nykøbing F.Koret

Efter 6 gode år ønsker vores nuværende korleder desværre at stoppe. Nykøbing F.Koret søger derfor en ny engageret korleder fra 1.9.2022.
Nykøbing F.Koret blev oprettet i 1942 af komponisten Svend S. Schultz. Vi er et blandet kor med 28 medlemmer m/k, der synger i 3-6 stemmer. Repertoiret er nyere og ældre danske-og udenlandske sange og salmer samt kortere klassiske værker, afhængig af hvor vi skal synge koncert.
Nykøbing F.Koret er et velfungerende kor, der arbejder meget målrettet, men der er også tid til socialt samvær.
Vi forventer du kan spille klaver til indlæring af satserne.
Bestyrelsen er en aktiv medspiller, der efter aftale med korlederen, laver alt det administrative arbejde, bl.a. sender noder og ugebreve ud, samt laver lydfiler, så der kan øves hjemme. Vi planlægger også vore koncertsteder.
Koret øver mandag kl. 19-21.30 i Nykøbing F. 13-15 gange halvårligt.
Vi er åbne for evt. at flytte øvedag.
Vi har 4-6 koncerter årligt.
Der aflønnes for 3,3 lektioner pr. øveaften gennem Aftenskolen.

Henvendelse til formanden
Elsebeth Nielsen, tlf.: 61 26 51 68
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19. maj.   


Bakkens Kor - Albertslund

Læs annoncen her.

25. maj.   


Sangtus koret - Aalborg

Læs annoncen her.

19. maj.   


A Town - Albertslund

Læs annoncen her.

19. maj.   


 

Herlev Seniorkor

Korleder søges til Herlev Seniorkor , et kor under Ældresagen.

Koret har pt ca 40 medlemmer (SATB), en del af dem meget musik- og nodestærke, andre mindre nodekyndige. Der er ingen optagelsesprøver og -krav. Hos os er det lysten der driver værket.
Vi synger et bredt repertoire, også nye værker.
Vi afholder en forårskoncert og en julekoncert i henholdsvis Herlev Medborgerhus og i Præstebro kirke ( i år den 10.12. kl. 15.00 )
Der er en ugentlig øvedag, mandage kl. 11.30 - 14.00, i perioden september til april.
Det forventes, at korlederen
-selv kan ledsage os ( klaver ) til øve timerne. Til koncerterne kan der evt. aftales musiker assistance.
- tilrettelægger undervisningsmateriale og programforslag til koncerterne.
- deltager i et månedligt møde med korudvalget ( en time i forbindelse med øve timerne ).
Der ydes aflønning i henhold til aftenskoleundervisning.
Korudvalget ser frem til din ansøgning og nærmere uddybning af dine og vores forventninger
Ansøgninger til Jytte Schnoor Jensen, senest den 31. maj 2022

Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon : 44947194

19. maj.   


DOF Odense - flere kor søger korledere

Læs annoncen her.

19. maj.   


Mandagskoret - Fredericia

Mandagskoret søger en ny korleder/dirigent snarest muligt og senest d. 1.9.2022, idet vores nuværende dejlige korleder, har valgt at stoppe her til sommer af private årsager.

Lidt om os:
Mandagskoret er et blandet M/K kor, der synger 4-stemmigt. Koret der i øjeblikket består af 35-40 medlemmer, har eksisteret i knap 38 år. Vi synger et meget blandet repertoire med 2-3 koncerter om året. Vi er en blandet aldersgruppe, dog med flest friske seniorer.
Fra 1.9. til 1.6. øver vi hver mandag fra kl. 19.00- 21.15 på Den Kreative Skole, Kongensgade 111 i Fredericia.
Koret er organiseret i en selvstændig forening under den Kreative Aftenskole, Fredericia. Foreningens bestyrelse hjælper korlederen med de praktiske og administrative opgaver.
Se eventuelt nærmere på www.mandagskoret.dk

Det vi søger:
Vi søger en positiv person, som har de nødvendige kompetencer, til at kunne lede og bibringe mandagskoret gode musikalske oplevelser i et godt socialt miljø.
Din baggrund kan være mangeartet, det er ikke afgørende for os, hvilken alder, uddannelse og erfaring du har. Blot du er den rigtige person, kan spille klaver og understøtte stemmerne. Humor og entusiasme er et plus.
Løn i henhold til overenskomsten inden for aftenskoleområdet.
Al henvendelse om stillingen bedes rettet til korets formand Henning Steen Sørensen på telefon: 29102666 eller e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - senest 1.7.2022.

19. maj.   


Odderkoret

Odderkoret søger ny dirigent fra september 2022, med start 5. september.
Vi synger mandage kl. 19 – 21.30 i Pakhuset, centralt i Odder, og vi er organiseret i aftenskolen “Musikskolen for Voksne”, se www.musvok.dk Vi er desuden medlem af Kor72.
På korets hjemmeside www.odderkoret.dk kan man bl.a. se, hvad vi gerne synger, repertoirer gennem tiden (sådan da), hvem der er i bestyrelsen, se fotos og læse om korets historie. Vi synger p.t. 16 x 3 lektioner, altså 48 lektioner, både forår og efterår, og har som regel også en øvelørdag med intensiv sang og stemmetræning – og hyggeligt, socialt samvær! Som regel får vi også et par koncerter lagt ind i hver sæson.
Aflønning efter gældende takst for aftenskoleundervisning. Honorar aftales ved koncerter.
Men kort fortalt: Vi er et blandet kor med 102 år på bagen. Vi synger lidt af hvert og alt muligt, men især holder vi af de nordiske toner.
Hvis dette kunne fange din interesse, og har du uddybende spørgsmål, må du gerne ringe til Bodil Nielsen, formand for koret, på tlf. 21970046

19. maj.   


Cantarellerne - Odense

Til efterårssæsonen 2022 søger vi en gæstedirigent fra ca. start oktober og frem mod vores traditionsrige julekoncerter i starten af december. Arbejdstiden er onsdag fra 19-21, hvor koret øver på Hunderupskolen i Odense, foruden en heldagsøver som typisk ligger en lørdag i november.

Cantarellerne er et ligestemmigt kor bestående af 15-20 kvinder mellem 20 og 40 år. Koret består af let-øvede og øvede sangere med erfaring fra både kirkekor, gymnasiekor mv. og vi synger primært 3- og 4-stemmigt.

Vores korleder står for indstudering af noder fra sæsonen starter i august og frem til start oktober, hvor vi håber at kunne finde en dygtig dirigent som kan hjælpe os med at få repertoiret til at sidde lige i skabet, og som kan dirigere koret til to julekoncerter. Vi har et højt ambitionsniveau, men sangglæden og samværet i koret er mindst ligeså vigtig som ambitionerne.

Vi synger et blandet repertoire, dog primært popmusik og danske klassikere. Repertoiret fastlægges af korets bestyrelse i samarbejde med korleder og gæstedirigent.

Løn fastsættes efter aftale.

Er du interesseret i at høre mere om stillingen, kontakt cantarellerne på: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

13. apr.   


Koncertforeningens Kor - Gentofte

Læs annoncen her.

13. apr.   


Lyngby Kammerkor

Læs annoncen her.

13. apr.   


ØreVOX - København N

Korleder søges - Vi er et modent, rutineret, firstemmigt amatørkor med 20-30 medlemmer, som lægger vægt på godt socialt samvær.
Vores repertoire spænder fra dansk til nordisk, klassisk, rytmisk, pop og jazz.
Vi har altid holdt til på Nørrebro. Vi øver nu på musikplejehjemmet Sølund, Ryesgade 20A, mod til gengæld at give små koncerter for beboerne ca. en gang om måneden.
Øvetid er mandag kl. 18:30 til 21:00. Desuden har vi to korlørdage om året.
Der er ca. 4 offentlige koncerter om året.
Vi lægger vægt på grundig og varieret opvarmning, samklang, at styrke vores musikalske udtryk, og have det sjovt.
Vi forventer, at du er erfaren korleder med relevant uddannelse og, at du er en entusiastisk og motiverende person, gerne med en vis portion humor, som kan styre og inspirere en flok meget forskellige individer.

Hjemmeside: www.oerevox.dk
Korlederen aflønnes gennem MUA til sædvanlig tarif.
Koret er medlem af Kor72.
Vi har nydt godt af, at korlederen (mod betaling) laver øvefiler til koret.
Noget tilsvarende er et stort ønske men ikke et krav.

Ansøgning sendes til Peter Grandt;
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ansøgningsfrist 8. maj 2022.

13. apr.   


Skødstrup-Løgten koret

Korleder-vikar for den kommende efterårs- og forårssæson 2022/23.

Da vores dygtige og inspirerende korleder skal på barsel fra august 2022 og ca 1 år frem søges en korleder-vikar for denne periode.

Koret består pt af 24 sangere fordelt på 1. og 2. sopran, alt og tenor, 23 kvindelige medlemmer og en modig mand. Aldersmæssigt er vi meget stolte af at spænde over flere generationer, og vi har et dejligt sammenhold på tværs af forskelle. Vi synger både rytmiske og klassiske sange, og lærer om sangteknik og andre behjælpelige musikfærdigheder undervejs. Vi er også meget glade for lydfiler til hjemmearbejdet. Vi slutter hver sæson af med mindst én koncert.

Hver sæson har ca. 40 undervisningstimer, herunder en øvesøndag fra 12,30-17,00 før en koncert.
Efterårssæsonen fra start september med afsluttende koncert først i december og forårssæson fra januar med afsluttende koncert først i maj.

Koret er en selvstændig forening under folkeoplysningsloven og aflønningen sker efter gældende regler i fritidsloven og bestemmelserne i Sport og Fritid – Aarhus Kommune.

Øveaftner afholdes i Skødstrup Sognegård hver mandag fra 19,30 til 21,40 med en kort pause midtvejs.

Interesserede bedes kontakte korets formand, Elin Rasmussen på mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

13. apr.   


Åbenrock - Åbenrå

Læs annoncen her.

13. apr.   


Hjallerup Sangkor

Læs annoncen her.

27. mar.   


Ryslinge Sangkor

Læs annoncen her.

27. mar.   


 

Intakt - Hedehusene

Læs annoncen her.

27. mar.   


Håndværker- og Industriforeningens Sangkor - Horsens

Korleder til 4 stemmet mandskor i Horsens søges snarest , da vores nuværende går på barsel , og gerne vil stoppe nu.
Koret består af 20 – 22 mænd som øver hver mandag hele året fra 19,30 – 21,30 , vi har ca. 5- 8 koncerter om året , når der ikke er corona ?
Du bliver aflønnet efter aftenskole AOF, og vores repertoire er klassisk / kirke /engelske /svenske / slagere / Spirituals/ sange som lyder godt for et mandskor som har eksisteret siden 1850 . prøv at gå ind på www.his-sangkor.dk
Vi forventer godt humør og kun lidt erfaring i korledelse.
Glæder os til at høre fra dig mvh.
Poul Nicholaisen 20424080 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22. feb.   


Lusangi Gospel Choir - Kolding

Lusangi Gospel Choir i Kolding søger ny korleder/dirigent fra August 2022.
Aflønning efter aftale – Vi øver ca. 16 gange pr. sæson, dvs. ca. 32 gange per år (+/-)
 
Vi håber, at det måske kunne blive DIG – eller at du i dit netværk kender en dirigent, der kunne være interesseret.
 
Vi øver hver Torsdag aften i Brændkjærkirken - Agtrupvej 114 i Kolding - fra kl. 19.15- ca. 21.45
Tidspunkt kan naturligvis ændres (og evt. ugedag, såfremt kirken er ledig).
Kirken er ny (fra 1970’erne) og har en fantastisk akustik, hvilket gør, at mange kendte musikere holder deres koncerter her hvert år.
 
Lidt om os:
Lusangi er, så vidt vides, Danmarks ældste gospelkor – 46 år gammelt i 2022. Vi har haft flere forskellige korledere, senest Lydiah Waririmu de sidste 7 år.
Vi har en fantastisk pianist James Khoanyana, der gerne vil forsætte hver torsdag, med mindre vores nye dirigent hellere selv vil spille til øve aftener – Så kan James evt. fortsætte som koncert-pianist.
 
Vi er ca. 30-40 glade amatører med højt ambitionsniveau og vi holder så mange koncerter vi kan komme til, både i vores egen kirke og rundt omkring i landet J
Vi har tidligere haft fornøjelsen at synge sammen med bla. Stig Rossen, Emmilie de Forrest, Laura Kjærgaard, Linda Evans, Trine Gadegaard, Lillian Boutté m.fl.
 
Den 9. Juni i år, glæder vi os til at synge sammen med Anders Blichfeldt til vores egen sommerkoncert.
 
Se mere om os på: www.lusangi.dk
 
Vi håber at høre fra dig snarest.
 
Karin Magnussen
Bestyrelsesformand
Tlf. 6019 6991
Mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Eller This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

22. feb.