Lørdag d. 5. november i Søllerød Kirke og Sognegård afholder Danske Korledere et endagskorlederseminar med Morten Schuldt-Jensen og Det Unge Vokalensemble.
 
Tilmeld dig endagskorlederseminaret ved at udfylde denne
Tilmeldingsfrist 29. okt.

Pris

  • Gratis for medlemmer af Danske Korledere, der har betalt deres kontingent for 2022.
  • 700 DKK for ikke-medlemmer.

I deltagergebyret indgår præsentation og workshops, samt frokost og nachspiel.

Sted

Søllerød Sognegård
Søllerødvej 13
2840 Holte

Tidsplan

10:30 - Workshop om SAM-Klang ved Morten Schuldt-Jensen
13.00 - Frokost
14.00 - Korworkshop med DUVE og Morten Schuldt-Jensen
15.30 - Kaffepause
16.00 - Korworkshop fortsat
17.00 - Kort pause
Derefter en form for koncert og/eller nachspiel - mere information følger.
 

Præsentation af "SAM-Klang"

”SAM-Klang” er en ny serie, som tilbyder et bredspektret repertoire for kor med sopran, alt og én mandsstemme (SAM). Serien indeholder både nyt repertoire og nye arrangementer, men omfatter også en væsentlig del af det klassiske tyske, skandinaviske, franske og engelske SATB-repertoire, hensynsfuldt omarbejdet for besætningen SAM.
Arrangementerne bevarer originalernes karakteristiske træk og tilnærmelsesvis den samme klangfylde, så satserne for publikum ”lyder næsten som de plejer”.
Omarbejdelserne giver udviklingsmuligheder for alle stemmer og nyt liv og ny kvalitet i SAM-korarbejdet. Konsekvente klaverreduktioner af korsatserne letter overblikket og korlederens forberedelse.
SAM-Klang kan være en hjælp til at give ungdomskorenes adgang til den klassiske korlitteratur og til at sikre talmæssigt udfordrede blandede kor en fortsat tilgang til kendt og elsket repertoire.
Morten Schuldt-Jensen præsenterer serien og de satstekniske tanker bag, vi synger selv og hører eksempler fra Mozarts ”Requiem”, Haydns ”Die Schöpfung”, motetter af bl.a. Brahms, Mendelssohn og Duruflé samt musik fra renæssance og barok. Der vil også være eksempler fra hæfterne med jule-, påske,- og sommerkormusik.
 

Korarbejdet

Vi har bedt Morten Schuldt-Jensen arbejde med Det Unge Vokalensemble (DUVE) lørdag eftermiddag. De møder hinanden for første gang ved denne lejlighed, og Morten vil ”tænke højt” i forbindelse med processen, hvor der arbejdes med Lange-Müllers Madonnasange og Hjelmborgs 3 motetter. Han vil give eksempler på, hvordan ideer til fortolkning kan opstå, hvordan man kan sortere i dem, og hvilke metodiske og direktionstekniske midler, dirigenten kan tage i brug for at realisere ”det tænkte”.
Der vil blive arbejdet med klang i relation til direktion og sangteknik, og der vil være god  plads til spørgsmål og forslag til eksperimenter med klangfarver og frasering.
 

Om Morten Schuldt-Jensen

Morten Schuldt-Jensen, professor i kor- og orkesterledelse ved konservatoriet i Freiburg, var fra 1999-2006 korchef ved Gewandhaus i Leipzig og har gennem en årrække været gæstedirigent for bl.a. DR Radiokammerkoret, MDR Rundfunkchor, NDR Rundfunkchor, WDR Rundfunkchor, RIAS Kammerchor og SWR Vokalensemble.
I Danmark er Morten Schuldt-Jensen især kendt for sit arbejde med Sokkelund Sangkor og Tivolis Koncertkor samt de mange år som docent på musikkonservatoriet og universitetet i København.
Han stiftede og ledede fra 2001 det professionelle GewandhausKammerchor og er nu kunstnerisk leder og dirigent for "Immortal-Bach-Ensemble", et af Europas bedste vokalensembler.
 

Om Det Unge Vokalensemble

Det Unge VokalEnsemble (DUVE) er et ambitiøst, kunstnerisk arbejdende kammerkor bestående af 24 unge sangere i alderen 18-34 år, hvoraf flere er studerende på landets musikuddannelser. Ensemblet blev grundlagt i 2009 og har siden da markeret sig som ét af Danmarks bedste unge kammerkor. Koret lægger vægt på at dyrke de individuelle stemmers potentiale og den rene og umiddelbare kvalitet i de yngre sangstemmers klang. Koret ledes af dirigenten Poul Emborg, der har en baggrund som både sanger og dirigent tilknyttet Danmarks Radio. Repertoiremæssigt favner koret bredt, fra renæssancens vokalpolyfoni over romantik til nykomponeret klassisk musik.